IPV - Voedingsindustrie
NL FR
 

Home < Werknemersleercontract (ILW) < Voor centra en leraren


Stappenplan voor de school

 

De werkgever dient online een erkenningaanvraag in bij het PLC.
 
  
Erkenningaanvraag wordt door het PLC goedgekeurd.
IPV informeert het bedrijf.

  
Overleg tussen de onderneming en het CLW om inhoud en modaliteiten van de opleiding te bepalen.

 

  
Afsluiten leerovereenkomst tussen onderneming en jongere (of ouders).
De kwalificatiebenaming gebeurt op basis van de door het paritair leercomité goedgekeurde opleidingen.

 

  
 Kopie van de ondertekende leerovereenkomst wordt binnen de drie werkdagen overgemaakt aan IPV.
 
  
Uitvoeren van de leeroverkomst volgens opleidingsprogramma.
CLW en IPV verzorgen de opvolging.

 

 
Lijst met afwezigheden wordt driemaandelijks toegestuurd aan IPV voor het berekenen van de motiveringspremie (op vraag van IPV).

 

 
Bij schorsing of beëindiging wordt contact opgenomen met IPV.

 


De opleidingsinstelling organiseert intern en/of extern een tussentijdse

(1ste jaar) en een eindproef in het bedrijf. IPV wordt 1 maand op voorhand verwittigd.

 

Na het slagen in de eindproef, ontvangt de jongere een bonus en een getuigschrift.

 

Jaarlijks kan elk CLW financiële steun krijgen van IPV.
1250 EUR tot 2500 EUR/jaar voor didactisch materiaal en 500 EUR per meewerkend bedrijf voor advertentiekosten.
 Meer info omtrent de voorwaarden voor de
premies aan de CLW's
 

Verdere info: ILW draaiboekVerdere info?


U kunt steeds meer info krijgen bij IPV / Alimento, Lieve Van Camp, lieve.van.camp@alimento.be, GSM: 0473 796 094. 
 
Zoek een opleiding

Financiële steun aan CLW's

Alle infoILW-formulieren online...

 

Voor PLC 118 en 220 kan u een

- erkenningsaanvraag indienen

- leerovereenkomst (contract) 
   opmaken

- evaluatie aankondigen

- stopzetting bekendmaken

 

bij het PLC door gebruik te maken van de online ILW-formulieren.Indexatie leervergoedingen 
1 juni 2016

 

De leervergoedingen werden op 1 juni 2016 geïndexeerd.

Raadpleeg de actuele bedragen.Bedrijf + School
RTC's Vlaanderen

Jongeren prikkelen voor de techniek van morgen met de technologie van vandaag.

 

www.bedrijfplusschool.eu

 

Je vindt hier informatie voor een bedrijfsbezoek, snuffelstage, technische opdracht, gastles, docentstage, ...| Disclaimer | Privacy
  Design by Just Catch Up - Developed by NettoolS