IPV - Voedingsindustrie
NL FR
 

Home < Werknemersleercontract (ILW) < Voor jongeren


ILW stappenplan voor de leerling

 

 

Inschrijven in een CLW en registeren als werkzoekende bij de VDAB
 

 
  Solliciteren naar een geschikte leerwerkplek
 
 
Een leerovereenkomst wordt afgesloten tussen de onderneming en de leerjongere.

 

Opmaken van de leerovereenkomst in 3-voud (voor leerjongere, werkgever en IPV).
 
 
Opstellen van een individueel opleidingsprogramma in overleg tussen onderneming en CLW.


Voor de start van de opleiding organiseert het leerwerkbedrijf een medisch onderzoek 
 
 

Bij aanvang van de opleiding sluit de jongere zich aan bij een ziekenfonds

 

 

Tijdens de opleiding heeft de leerling het statuut gelijkaardig aan dat van een werknemer.    

 

 De onderneming keert maandelijks een  leervergoeding uit.

 

 Indien de leerling werkt tijdens de vakantie heeft hij recht op een verhoging van de leervergoeding

 

De leerling ontvangt een motiveringspremie.

 


De leerling kan  in aanmerking komen voor een stagebonus. De aanvraag wordt begeleid door het CLW.

 


Uitvoeren van de leerovereenkomst volgens individueel opleidingsprogramma.

 

Gedurende de opleiding wordt een werkboekje of agenda nauwkeurig bijgehouden.

 

CLW en IPV verzorgen de opvolging van de opleiding.

 

Tijdens de opleiding heeft de leerling de mogelijkheid om aan de opleidingen georganiseerd door IPV voor werknemers deel te nemen. 

 
 
IPV volgt de opleiding mee op in opdracht van het paritair leercomité. Hiervoor zal de onderneming worden bezocht door een adviseur van IPV.

 

De leerling legt een tussentijdse en/of een eindproef af.
 

Na het slagen in de eindproef ontvangt de leerling een getuigschrift en eventueel ook je stagebonus.

 


Bij vroegtijdig beëindiging van de leerovereenkomst wordt
IPV onmiddellijk op de hoogte gebracht via een kopie van de ontslagbrief. 


Verdere info: ILW draaiboek

 

ContactVerdere info?


U kunt steeds meer info krijgen bij IPV / Alimento, Lieve Van Camp, lieve.van.camp@alimento.be, GSM: 0473 796 094. 
 
Zoek een opleiding

Droom je van een job in de voeding?

 

Neem dan eens een kijkje op de website www.foodtechnologists.be.

 

De Vlaamse hogescholen geven er meer uitleg over hun opleidingen die je voorbereiden op een job in de voedingssector (op hoger-onderwijsniveau).Indexatie leervergoedingen 
1 juni 2016

 

De leervergoedingen werden op 1 juni 2016 geïndexeerd.

Raadpleeg de actuele bedragen.Lesmateriaal voedingstechnologie

 

Lesmateriaal rond het belang van wetenschappen en techniek in onze voeding, bedoeld voor jongeren van de derde graad SO en leerkrachten wetenschappen vind je op...

 

www.etenschappen.be

 

(ontwikkeld door Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen)| Disclaimer | Privacy
  Design by Just Catch Up - Developed by NettoolS