IPV - Voedingsindustrie
NL FR
 

Home < Werknemersleercontract (ILW) < Voor jongeren < Leervergoedingen


Leervergoedingen

Leervergoedingen: algemene info


De leerling ontvangt van de patroon elke maand een leervergoeding. Het bedrag van de leervergoeding wordt berekend op basis van een leeftijdspercentage, gekoppeld aan de leeftijd van de leerling.

 

Een leerling in ILW werkt in een alternerend schema: per week drie dagen werken en twee dagen naar school; of per twee weken één week werken en één week naar school. De leervergoeding van de leerling is het leeftijdspercentage van de helft van het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers van 21 jaar (GGMMI).

 

Dit nationaal gewaarborgd minimum maandinkomen is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.Leervergoedingen


Referteloon = nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) voor 18-jarige werknemers (CAO nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad)  à 50%  =
1.531,93 EUR : 2  =  765,96 EUR.

 

Laatste aanpassing 1/06/2016.

 

Na berekening moet het bedrag van de maandelijkse leervergoeding afgerond worden naar het hogere veelvoud van 10 cent.

Leeftijd
%
vergoeding in €
15 jaar
64%
490,30
16 jaar
70%
536,20
17 jaar
76%
582,20
18 jaar
82%
628,10
19 jaar
88%
674,10
20 jaar
94%
720,10
21 jaar en ouder
100%
766,00

 Leervergoedingen voltijds


Wanneer leerlingen gedurende bepaalde periodes voltijds werken in het bedrijf, dan moeten de leervergoedingen voor die periode berekend worden op 100% van het gemiddeld minimum maandinkomen. Een leerling kan voltijds werken wanneer hij de aanvullende theoretische opleiding of de algemene vorming niet moet volgen zoals tijdens schoolvakanties.

 

Referteloon = nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen voor 21-jarige werknemers (CAO nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad) à 100% = 1.531,93 EUR

 

Laatste indexaanpassing 1/06/2016

 

Na berekening moet het bedrag van de maandelijkse leervergoeding afgerond worden naar het hogere veelvoud van 10 cent.

Leeftijd
%
vergoeding in €
15 jaar
64%
980,50
16 jaar
70%
1.072,40
17 jaar
76%
1.164,30
18 jaar
82%
1.256,20
19 jaar
88%
1.348,10
20 jaar
94%
1.440,10
21 jaar en ouder
100%
1.532,00


Socialezekerheidsbijdrage


De minderjarige leerlingen betalen geen individuele bijdragen. Op de persoonlijke bijdrage van meerderjarige leerlingen is een korting "lage lonen" of "werkbonus" van toepassing: zij betalen geen individuele bijdragen wanneer hun maandelijkse leervergoeding niet hoger ligt dan € 1.094,11.Verdere info?


U kunt steeds meer info krijgen bij IPV / Alimento, Lieve Van Camp, lieve.van.camp@alimento.be, GSM: 0473 796 094.
| Disclaimer | Privacy
  Design by Just Catch Up - Developed by NettoolS